Powołanie Prezesa Banku Spółdzielczego w Rymanowie