Misja i wizja banku

Misja banku:

„Efektywne, kompleksowe i profesjonalne zaspokajanie potrzeb bankowych i finansowych właścicieli banku, klientów lokalnego rynku, w warunkach bezpieczeństwa zgromadzonych w Banku de­pozytów, a także aktywne  oddziaływanie na rzecz rozwoju go­spodarczego środowiska lokalnego  i ku  jego  pożytkowi".

 

Wizja banku:

„Liczący się na rynku lokalnym Bank, zaspokajający  potrzeby finansowe społeczności lokalnych  i rozwijającego się biznesu a także utrzymywania  wymaganych  standardów unijnych".