Ogólne Informacje

Bank Spółdzielczy w Rymanowie zarejestrowany w Sądzie Rejonowym  w Rzeszowie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000096729.

 

NIP: 684-10-00-390; REGON: 000507526


Bank Spółdzielczy w Rymanowie prowadzi działalność  na terenie województwa Podkarpackiego, oraz na  terenie powiatów: gorlickiego, tarnowskiego, dąbrowskiego, staszowskiego, sandomierskiego, kraśnickiego, janowskiego, biłgorajskiego, tomaszowskiego.

Bank Spółdzielczy w Rymanowie zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

w Warszawie.