Rachunek bieżący dla rolników

Rachunek bieżący dla rolników            

 

Rachunki bieżące dla osób prowadzących działalność rolniczą. Przeznaczone do odbierania dopłat bezpośrednich, dotacji i rozliczania transakcji związanych z rolniczą działalnością gospodarczą. 

 

 Korzyści

  • wpłaty i wypłaty gotówki w kasach naszego Banku
  • dostęp do rachunku przez Internet 
  • dostępność informacji o saldzie dzięki komunikatom SMS
  • karta płatnicza VISA 

 

 Wymagane dokumenty:

 

  • dokumenty określające osobowość prawną podmiotu, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, koncesja
  • zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego REGON oraz decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP
  • dokumenty stwierdzające, że podmiot został utworzony zgodnie z przepisami prawa - w przypadku nie prowadzących działalności gospodarczej organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, funduszy celowych, fundacji, związków zawodowych
  • inne dokumenty, jeżeli obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów.

  

 

Zapraszamy do naszych placówek!