/

Lokata PROGRES

  • Lokata progresywna zawierana jest na okres 12 miesięcy i składa się z dwunastu jednomiesięcznych okresów.

  • Lokata progresywna jest nieodnawialna ze stałą stopą procentową.

  • Minimalna kwota lokaty  wynosi 1 000 PLN

  • Kapitał wraz z odsetkami po upływie okresu umownego lub w przypadku wcześniej likwidacji lokaty progresywnej zgodnie z dyspozycją Posiadacza rachunku może być przelany na wskazany rachunek bankowy lub wypłacony Posiadaczowi rachunku w gotówce.

  • Otwarcie rachunku lokaty progresywnej następuje w placówce Banku w dniu wniesienia wpłaty, po podpisaniu Umowy przez osobę występującą o otwarcie lokaty progresywnej, zwaną dalej Posiadaczem rachunku.

 

 

Formularz kontaktowy

Centrala Rymanów
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.