Gwarancja Bankowa

Ofertę  kierujemy  do  osób  prowadzących  działalność gospodarcza    małych, średnich i  dużych przedsiębiorstw .

 

 Kiedy  można  korzystać   z  gwarancji  bankowej?

  • uczestnicząc  w  przetargach
  • będąc  dostawcą  usług
  • kupując  towary

 

Bank Spółdzielczy  w Rymanowie  udziela  gwarancji  bankowych.  Gwarancje  wpływają  na  wzrost  wiarygodności  klienta  poprzez  zabezpieczenie  zobowiązań .

 

Celem  gwarancji  oraz ich potwierdzenia    jest  zabezpieczenie  wykonania zobowiązań Zleceniodawców  wynikających  z  umów  określonych  w  zleceniu. Udzielona  gwarancja   zabezpiecza  spłatę   całości  lub  części zobowiązania.

 

 

Zaletami   gwarancji  bankowych dla  Zleceniodawcy   są:

  • gwarancja  bankowa  podnosi  wiarygodność  Zleceniodawcy jako solidnego płatnika , dzięki   renomie  banku  udzielającego  gwarancji 
  • zleceniodawca   może  uniknąć   blokowania   własnych  środków  gotówkowych   w  wykonanie  zadania , natomiast  może  ich  przeznaczyć    jako  kaucje  lub  depozyt  zabezpieczający
  • gwarancja    bankowa  stanowi  dogodne  zabezpieczenie   wzajemnych  zobowiązań występujących  pomiędzy  partnerami  handlowymi

 

 

Rodzaje   udzielanych   gwarancji  :

  • gwarancja  potwierdzająca  posiadanie  sytuacji  finansowej  zapewniającej  podjecie  i prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  transportu  drogowego
  • gwarancja  dobrego  wykonania  umowy

 

 

 

Zachęcamy  do  korzystania    z  w/w  produktu bankowego