/

Lokata STANDARD

Lokata Standard  w PLN,

 • Stała lub zmienna stopa procentowa,
 • Odnawialna lub nieodnawialna,
 • Terminy lokat od 1 miesiaca do 36 miesięcy,
 • Zerwanie warunków umowy przed terminem - brak oprocentowania
 • Minimalna wpłata 1.000,-zł.
 • Lokata dostępna we wszystkich placówkach Banku,
 • Brak możliwości dopłaty w trakcie trwania umowy,
 • Brak możliwości dokonywania częściowych wypłat

 

 

Lokata standard w walutach USD, GBP, EUR,

 • Zmienna stopa procentowa,
 • Lokata odnawialna,
 • terminy  lokaty: 1, 3, 6, 12 miesięcy,
 • zerwanie lokaty przed terminem powoduje brak oprocentowania,
 • minimalna kwota lokaty 200,-jednostek waluty,
 • brak możliwości dopłat w trakcie trwania umowy,
 • brak możliwości dokonywania wypłat częściowych.

 

 

Formularz kontaktowy

Centrala Rymanów
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.