Usługa SMS

Usługa polegająca na wysyłaniu przez Bank komunikatów SMS potwierdzających dokonanie operacji na rachunku bankowym.

 

Warunkiem korzystania przez Posiadacza rachunku z  Usługi SMS  jest :

  • podpisanie Umowy o prowadzenie rachunku,
  • posiadanie telefonu komórkowego wraz z numerem telefonu komórkowego operatora krajowego,
  • złożenie pisemnej dyspozycji uaktywnienia usługi SMS.

 

 

Formularz kontaktowy

Centrala Rymanów
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.