Kredyt hipoteczny

Kredyt  hipoteczny   przeznaczony na zakup działki, lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, wykup mieszkania komunalnego, budowę czy rozbudowę domu, a także spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego w innym banku.   

 

 Korzyści:

  • kredyt do 80% wartości nieruchomości  
  • niskie oprocentowanie 
  • okres kredytowania  do 15 lat
  • możliwość karencji w spłacie kredytu do 12 miesięcy

 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek kredytowy,
  • aktualny operat szacunkowy  nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie spłaty wnioskowanego kredytu,
  • aktualny odpis z KW nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu
  • aktualna polisa ubezpieczeniowa nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie spłaty wnioskowanego kredytu (jeśli nieruchomość jest zabudowana i podlega ubezpieczeniu)
  • dokumenty potwierdzające źródło i wysokość uzyskanych dochodów
  • pozostałe dokumenty wynikające z przedmiotu kredytowania

 

 

 Przykład reprezentatywny dla kredytu  hipoteczny   

RRSO dla reprezentatywnego przykładu kredytu na dzień  15.06.2015r. wynosi  4,50%. RRSO została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 100 000 zł, kredyt zaciągnięty na okres 180 miesięcy, wniesiony wkład własny 20%, oprocentowanie kredytu 4,15 % wyliczone jako suma aktualnej stopy WIBOR 3M i marży Banku  w wysokości 2,5%,   rata kapitałowa  w wysokości 556,00   zł.  Całkowity koszt kredytu  32 876,59 zł w tym: opłata za kontrolę nieruchomości 100 zł, wpis do hipoteki z podatkiem 219 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 miesięcy  wg oferty dostępnej w Banku 150 zł, prowizja za udzielenie kredytu 1 000 zł, odsetki  31 307,59 zł. Całkowita kwota do zapłaty  132 876,59 zł.

* Powyższe informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

 

Formularz kontaktowy

Centrala Rymanów
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.