Kredyt OKAZJA 4,90%

KREDYT GOTÓWKOWY OKAZJA

Kredyt gotówkowy OKAZJA przeznaczony jest dla osób fizycznych.

Oprocentowanie kredytu stałe w wysokości 4,90% w stosunku rocznym.

Maksymalny okres kredytowania 10 miesięcy. 

Spłaty kredytu w okresach miesięcznych – stałych rat kapitałowych i odsetek naliczanych od salda zadłużenia.

Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolnosci kredytowej Kredytobiorcy.


Zabezpieczenie spłaty kredytu:

  • weksel in blanco,
  • poręczenie osób fizycznych lub prawnych wg prawa cywilnego i wekslowego,
  • cesja praw z ubezpieczenia na życie,
  • inne.
     

Przykład:

Założenia:

Oprocentowanie: 4,90 % stałe w okresie kredytowania.

Prowizja przygotowawcza: 40,00 zł.

Prowizja od udzielonego kredytu: 2 % kwoty kredytu, min 30,00 zł

Kwota kredytu: 5000,00 zł.

Wysokość opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu (odsetki, opłaty, prowizje i marże): 252,30 zł.

Całkowita kwota do zapłaty tj. suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu: 5252,30 zł.

Rata kredytu (wg malejacego salda) : 519,47 zł.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania(RRSO): 11,87 % przy w/w założeniach.

* Powyższe informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

 

Dokumenty do pobrania: