Generali Investments TFI

Generali Investments TFI jest częścią Grupy Generali - silnej i stabilnej, międzynarodowej grupy finansowej. Jest szóstą co do wielkości spółką zarządzającą aktywami w Polsce, z aktywami pod zarządzaniem o wartości 3,3 mld euro.

Ma około 135 000 inwestorów indywidualnych i 550 inwestorów instytucjonalnych i oferuje szeroką gamę produktów inwestycyjnych w zakresie funduszy akcji, instrumentów dłużnych, jak i strategii absolutnej stopy zwrotu.

 

Fundusze oferowane przez Generali Investments TFI S.A.

 

Generali Fundusze FIO                                Generali Fundusze SFIO

Generali Korona Dochodowy                                                      Generali Profit Plus

Generali Oszczędnościowy                                                         Generali Euro

Generali Korona Obligacje                                                          Generali Obligacje Aktywny

Generali Korona Akcje                                                                  SGB Bankowy

Generali Akcje Małych i Średnich Spółek                                 Generali Akcje: Daleki Wschód

Generali Akcje: Nowa Europa                                                     Generali Akcje Biopharma

Generali Akcje Wzrostu                                                                Generali Akcje Selektywny Globalny

Generali Dolar                                                                               Generali Aktywny Dochodowy

Generali Korona Zrównoważony                                                SGB Dłużny

Generali Obligacje: Nowa Europa

Generali Stabilny Wzrost

Generali Akcje: Turcja

Generali Akcje Dywidendowy