Leasing

Bank Spółdzielczy w Rymanowie, jako Uniwersalna Instytucja Finansowa zapewnia szeroki i dostosowany do potrzeb, szeroki wachlarz produktów o charakterze kredytowym. Zapewniamy obsługę zarówno Klientom Instytucjonalnym jak również Indywidualnym.

 

Usługi BPS Leasing uzupełniają ofertę produktów Banku Spółdzielczego w Rymanowie. Dzięki temu nasz Bank zapewnia swoim Klientom możliwość finansowania wszelkich potrzeb inwestycyjnych, niezależnie od tego czy będzie to prosty zakup środka trwałego czy długotrwały, wieloetapowy proces inwestycyjny.

 

Podstawowe korzyść wynikające z leasingu:

 • korzyści podatkowe – oplata wstępna i raty leasingowe mogą stanowić w całości koszt uzyskania przychodu,
 • elastyczne struktury opłat – możliwość dopasowania rat leasingowych do sezonowej działalności klienta,
 • brak obciążenia bilansu – dla firm z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw typowa dla rynku transakcja leasingowa nie obciąża bilansu firmy, tzn. korzystający nie wykazuje zobowiązań leasingowych w swoim bilansie.
 • minimum formalności,
 • rozłożenie w czasie konieczności zapłaty podatku VAT (dotyczy leasingu operacyjnego) - .

 

Możliwy jest leasing:

-    środków transportu                                   - linii technologicznych,

-       maszyn i urządzeń                                     - nieruchomości,

 

Rodzaje leasingu:

1.    Leasing operacyjny:

 • finansujący (firma leasingowa) nabywa przedmiot leasingu i oddaje go w leasing korzystającemu (Klientowi):
 • prawo własności należy do finansującego, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych,
 • opłaty leasingowe opodatkowane 23% VAT – podlegają rozliczeniu z U.S.
 • procedura zwarcia umowy jest bardzo prosta,
 • wszystkie poniesione opłaty w pełnej wysokości są kosztami uzyskania przychodu dla korzystającego - „tzw. tarcza podatkowa”,
 • po okresie leasingu korzystający zazwyczaj wykupuje przedmiot leasingu za wartość końcową.

 

2. Leasing finansowy:

 • finansujący nabywa przedmiot leasingu i oddaje go w leasing korzystającemu tzw.”dostawa towaru”,
 • opłaty leasingowe składają się ze spłaty kapitału i odsetek – VAT od umowy płatny z góry,
 • prawo własności należy do finansującego,
 • korzystający wykazuje środek trwały w swoim bilansie oraz dokonuje odpisów amortyzacyjnych,

kosztem uzyskania przychodu dla korzystającego jest tylko część odsetkowa rat.

 

Leasing zwrotny – to zakup przez BPS Leasing przedmiotu od Klienta (środka trwałego będącego w jego posiadaniu), a następnie oddanie mu tego przedmiotu w leasing (użytkowanie), dzięki czemu Klient sprzedając przedmiot de facto nie pozbywa się go, ale dalej go używa i czerpie z niego pożytki, jednocześnie otrzymując dodatkową obrotową gotówkę spłacaną w długim terminie. Klienci chętnie korzystają z leasingu zwrotnego przy użyciu maszyn i urządzeń oraz nieruchomości.