Lokata Plus 3.0 %

 

Program Oszczędnościowo – Inwestycyjny „Lokata Plus”


jest to program przeznaczony dla osób fizycznych, integrujący w ramach jednej umowy dwie usługi finansowe: terminową lokatę oszczędnościową ze stałym oprocentowaniem zawieraną z Bankiem, a także inwestowanie w BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty zgodnie z wybranym przez siebie portfelem.

 


 

 

Dlaczego warto

Program Oszczędnościowo – Inwestycyjny „Lokata Plus” łączy zalety produktu depozytowego jak i inwestycyjnego. Środki wpłacone do programu są proporcjonalnie dzielone na część depozytową i inwestycyjną, do której w trakcie trwania umowy Klient może dokonywać dodatkowych wpłat. Umowa może być zawarta na okres 6 lub 12 miesięcy. W ramach zawartej umowy Klient dokonuje wyboru jednego z czterech dostępnych portfeli inwestycyjnych, jednocześnie mając możliwość dokonania jego zmiany bez ponoszenia dodatkowych opłat.

 

 

 

 

  

Dodatkowe informacje:

Oddziały Banku Spółdzielczego w Rymanowie

Infolinia BPS TFI (22) 588 18 92*

*Opłata za połączenie według taryfy operatora.

www.bpstfi.pl

 

 

 

Formularz kontaktowy

Centrala Rymanów
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.