e-zdrowie

Podpis elektroniczny w Zakładach Opieki Zdrowotnej

Od 28 czerwca 2007 r. wszystkie Zakłady Opieki Zdrowotnej mają możliwość sporządzania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Obecną podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1697)

Dzięki przepisom zawartym w tym Rozporządzeniu otwierają się przed Państwem zupełnie nowe możliwości. Oto główne korzyści wynikające z przejścia na formę elektroniczną dokumentacji:


  • rezygnacja z systemu prowadzenia podwójnej dokumentacji medycznej;
  • znaczące uproszczenie archiwizacji;
  • usprawnienie procesów związanych z obiegiem dokumentów;
  • zmniejszenie czaso- i pracochłonności;
  • obniżenie kosztów funkcjonowania;
  • przewaga konkurencyjna nad mniej nowoczesnymi jednostkami.


Najlepszą metoda zapewnienia integralności dokumentu elektronicznego, a także identyfikacji osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego, które to wymogi dla dokumentacji medycznej wskazuje Rozporządzenie jest

Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem

 

Formularz kontaktowy

Centrala Rymanów
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.