e-GIODO

Elektroniczna Platforma Komunikacji z Głównym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

 

W celu wykonania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, ze zm.) w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wdrożony zastał system informatyczny o nazwie "Elektroniczna platforma komunikacji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych" (e-GIODO).

 

Wdrożenie systemu e-GIODO umożliwia m.in. zgłaszanie do rejestracji zbiorów danych osobowych i dokonywanie ich aktualizacji, poprzez Internet. Dotychczas zgłoszenie zbiorów danych osobowych do rejestracji oraz dokonywanie aktualizacji zgłoszonych zbiorów, odbywało się wyłącznie poprzez składanie dokumentów w formie papierowej.

 

Formularz zgłoszenia zbioru danych można wypełnić przy użyciu, zainstalowanego na stronie internetowej www.giodo.gov.pl programu. Po wypełnieniu formularza, wnioskodawca ma możliwość wysłania go drogą elektroniczną, jeśli dysponuje bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

W celu elektronicznego przesyłania wniosków do e-GIODO Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. proponuje skorzystanie ze swojej oferty w zakresie usług certyfikacyjnych. Skorzystanie z platformy e-GIODO wymaga zaopatrzenia się w następujące elementy:

  • certyfikat kwalifikowany
  • karta kryptograficzna
  • czytnik kart kryptograficznych
  • aplikacja podpisująca (bezpieczne urządzenie w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym)


Podpis elektroniczny złożony pod wnioskiem do e-GIODO przy użyciu takiego zestawu ma moc prawną bezpiecznego podpisu elektronicznego równoważnego podpisowi własnoręcznemu.

 

 

Formularz kontaktowy

Centrala Rymanów
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.