Podpis dla ZUS

Bezpieczny podpis elektroniczny w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

 

Już teraz w kontaktach z ZUS można wykorzystywać bezpieczny podpis elektroniczny i kwalifikowane certyfikaty!


Podstawa prawna
Zmianę wprowadziła ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne z dn. 17 lutego 2005 r. (art. 40 dotyczący sposobu uwierzytelniania deklaracji przesyłanych do ZUS).

Stan obecny
Obecnie funkcjonuje już tylko jeden sposób podpisywania deklaracji do ZUS przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym, który można otrzymać w KIR S.A.

Program Płatnik zapewnia pełną obsługę certyfikatów kwalifikowanych wydawanych przez KIR S.A.

Na potrzeby obsługi programu Płatnik (podpisywania deklaracji do ZUS), KIR S.A. oferuje zestaw, w skład którego wchodzi:
 

  • certyfikat kwalifikowany ważny 1 rok lub 2 lata;
  • karta krypograficzna;
  • czytnik kart.

Dodatkowo otrzymają Państwo najlepszą obecnie pod względem funkcjonalności aplikację do składania i weryfikacji podpisów elektronicznych SZAFIR, dzięki czemu uzyskają Państwo dostęp do pełnej gamy zastosowań podpisu elektronicznego.


Przy użyciu takiego zestawu można złożyć podpis elektroniczny także pod innym dokumentem, nie tylko deklaracją ZUS.

 

 

Formularz kontaktowy

Centrala Rymanów
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.