Rachunki walutowe

Rachunki  walutowe otwieramy w formie rachunków a’vista (płatnych na każde żądanie w następujących walutach

  • EUR
  • USD
  •  GBP

 

 

Rachunek walutowy służy do:

  • Przechowywania wolnych środków walutowych,
  • Otrzymywania rozliczeń z tyt. pracy za granicą,
  •  Rozliczeń z zagranicą we wszystkich walutach wymienialnych w formie:

o       Poleceń wypłaty za granicę SWIFT realizowanych na cały świat,

o       Przekazów transgranicznych w Unii Europejskiej SEPA

o       Czeków bankierskich

  • Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunek można dokonywać we wszystkich placówkach Banku.

 

 

Otwarcie,  prowadzenie , wpłaty i wypłaty  BEZ OPŁAT.

 

 

Formularz kontaktowy

Centrala Rymanów
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.