Podstawowy Rachunek Płatniczy

Podstawowy Rachunek Płatniczy ( PRP ) przeznaczony jest dla osób, które nie posiadają rachunku rozliczeniowego w Banku.

0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego (PRP) .
0 zł za obsługę karty debetowej.
0 zł za pięć pierwszych w miesiącu kalendarzowym wypłat gotówki bankomatów w kraju.
0 zł za pięć pierwszych w miesiącu kalendarzowym transakcji.

 

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym ( PRP ) ( pobież dokumant )