/

ROR

Korzystania z kredytu w rachunku. ROR

Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe przeznaczone są do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Rachunki te prowadzone są:

 • w walucie PLN
 • jako rachunki indywidualne lub wspólne,
 • jako rachunek samodzielny,
 • w pakietach, dopasowanych do potrzeb użytkownika.

 

Zasilenie rachunku może odbywać się w formie gotówkowej poprzez wpłatę kasową, bądź bezgotówkowo w formie przelewu.

Wypłaty realizowane są gotówkowo w kasach banku, za pomocą karty płatniczej bankomatach, dyspozycji polecenia przelewu lub czeku.

 

Rachunki ROR pozwalają na nowoczesne i komfortowe zarządzanie swoimi finansami. Posiadacze rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowgo mają możliwość:

 • Korzystania z dostępu do konta przez Internet.
 •  Korzystania z bankowości mobilnej,
 •  Dokonywania płatności przelewem w formie papierowej lub elektroniczniej.
 •  Dokonywania płatności bezgotówkowych za pomocą kart płatniczych,
 • Wykonywania rozliczeń zagranicznych w walutach wymienialnych,
 • Dokonywania rozliczeń w formie poleceń zapłaty,
 • Zlecenia płatności stałych w formie stałego zlecenia.
 • Korzystania z kredytu w rachunku
 • Zakładania lokat powiązanych z rachunkiem
 • Otrzymania niższych  prowizji przy innych usługach bankowych,
 • Otrzymywania komunikatów SMS o realizowanych na rachunku transakcjach,
 • Otrzymywania informacji telefonicznie – „ Usługa na hasło”

 

 

·         Bezpłatnych wypłat w sieci 4700 bankomatów grupy BPS,  SGB, BGŻ S.A, Cash4You

 

 

PAKIETY:

Proponowane klientom produkty i usługi możemy łączyć w pakiety dla  wygody  klientów, szybkości obsługi, minimalizacji kosztów. Skład pakietu ustala klient w zależności od swoich potrzeb. W skład pakietu wchodzą :

 • Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy ROR,
 • Międzynarodowa karta płatnicza Visa lub MasterCard,
 • Dostęp do konta przez Internet
 • Bankowość mobilna,
 • Lokata Transfer,
 • Rachunek A’vista walutowy (USD, GBP, EUR)

 

 

PAKIET BEZPIECZNY :

pakiet kierowany do osób aktywnie posługującego się karta płatnicza w punktach handlowych

jak i w internecie.

Podstawową zaletą tego rachunku jest BEZPIECZEŃSTWO, dzięki wydzieleniu rachunku rozliczeniowego dla karty. Spowoduje to zabezpieczenie pozostałych środków klienta znajdujących się na rachunku podstawowym przed transakcjami nieautoryzowanymi.

W skład pakietu Bezpiecznego wchodzi:

 • rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy,
 • rachunek rozliczeniowy karty MasterCard
 • jedna karta debetowa MasterCard Pay Pass
 • bankowość internetowa
 • bankowość mobilna
 • ubezpieczenie karty.

 

 

 

 

Formularz kontaktowy

Centrala Rymanów
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.