Rachunki płatne na każde żądanie (w walutach wymienialnych)

Rachunki płatne na każde żądanie (w walutach wymienialnych)

 

Rachunki  w walutach wymienialnych pozwalają na efektywne zarządzanie środkami pieniężnymi w walucie obcej. Bezpośrednie rozliczenia w walucie transakcji pozwolą na uniknięcie lub ograniczenie niekorzystnych dla firmy różnic kursowych.

 

Prowadzimy rachunki w walutach: EUR, USD, GBP.

 

Korzyści


•    proste i wygodne przeprowadzanie rozliczeń zagranicznych
•    bezpieczne gromadzenie i przechowywanie środków w walutach wymienialnych
•    możliwość przeprowadzania rozliczeń w walucie transakcji
•    możliwość negocjowania kursów  

 

 Zapraszamy do naszych placówek!