Kredyt rewolwingowy

Kredyt rewolwingowy jest rodzajem kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie bieżących potrzeb charakteryzujących się powtarzalnymi cyklami gospodarczymi lub sezonowością, które wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej Kredytobiorcy, który jest stałym Klientem Banku. Kredyt rewolwingowy jest kredytem krótkoterminowym udzielanym na okres 12 miesięcy odnawialnym w trakcie trwania umowy kredytu. Każda spłata części lub całości wykorzystanego kredytu odnawia o dokonaną spłatę kwotę przyznanego limitu kredytu i daje możliwość wielokrotnego wykorzystywania środków w całym okresie kredytowania.

 

Kredyt rewolwingowy to elastyczne narzędzie pozwalające na swobodny dostęp do środków finansowych oraz elastyczną spłatę zadłużenia.

 

 

 

Formularz kontaktowy

Centrala Rymanów
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.