Lokata STANDARD

LOKATY STANDARD O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ

 

Dół formularza

     okres trwania lokaty  o stałym oprocentowaniu - 1 M, 2M, 3M, 6M


     okres trwania lokaty  o zmiennym oprocentowaniu - 1 M, 2M, 3M, 6M, 9M, 12M

 

     atrakcyjne oprocentowanie

 

  minimalna wpłata: 1 000 PLN, 1 000 USD, 1 000 EUR, 1000 GBP