Władze banku

Skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Rymanowie:

 

1. Renata Machowska Prezes Zarządu
2. Jolanta Zajdel Członek Zarządu
3. Maciej Zaremba Członek Zarządu
     

 

 

Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rymanowie:

  
 

 

Ryszard Bęben

Janusz Czubski

Ewa Głowacka

Wiesława Janocha

Marcin Starzycki

Maria Szorf

Stanisława Szymbara

Stanisław Piwowarczyk