Produkty promocyjne

Aktualności

Ubezpieczenie on-line - Na wszelki wypadek ( do15 % zniżki )  (2019-05-17)

Czytaj więcej

Powołanie Prezesa Banku Spółdzielczego w Rymanowie  (2019-04-26)

Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego (nr DLB-DLB3.701.39.2018 z dnia 09.04.2019r.) oraz Uchwałą (nr 03/04/01/R/2019 z dnia 23.04.2019r.) Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rymanowie Pani Renata Machowska powołana została na Prezesa Banku Spółdzielczego w Rymanowie.

 

Czytaj więcej

Kredyt Mieszkaniowy   (2019-04-04)

 Wiosenno - Letni czas sprzyja nowym pomysłom, a co za tym idzie i zmianom.

Jeżeli uznałeś, że czas już na własne " cztery kąty" lub ich remont -

- z naszym kredytem łatwo i prosto zrealizujesz te marzenia.

 

Czytaj więcej

Kalkulator Kredytowy - Sprawdź swoją zdolność kredytową  (2018-11-30)

Czytaj więcej

Kredyt promocyjny   (2018-10-25)

Czytaj więcej

Google Pay dla Klientów Banku Spółdzielczego w Rymanowie  (2018-10-25)

Czytaj więcej

Dyspozycja Zapisu na wypadek Śmierci  (2016-11-25)


 Bank Spółdzielczy w Rymanowie

  Informmuje o możliwości wydania

dyspozycji na wypadek śmierci

 

Posiadacz rachunku indywidualnego może złożyć w Banku pisemne polecenie dokonania, po swojej śmierci, wypłaty z rachunku osobom wskazanym w dyspozycji na wypadek śmierci: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu określonej kwoty. Kwota wypłacana nie wchodzi do spadku po Posiadaczu.

Czytaj więcej